Badania i testy

To, co jest mierzone, rośnie.

Peter Drucker

 

Kiedy w organizacji rozpoczynane są zmiany, trafna ocena sytuacji pozwala ukierunkować działania rozwojowe: określić cele i stworzyć plany. Zwiększa w organizacji świadomość obecnej sytuacji oraz standardów i dobrych praktyk.

W trakcie zmiany, badania wspierają jej wdrożenie: są narzędziem egzekwowania i dostosowywania działań.

Na końcu zmiany, badania umożliwiają ocenę poziomu realizacji celów oraz zwrotu z inwestycji, ułatwiają także wybór działań follow-up.

Badanie zespół + lider

Badanie efektywności zespołu oraz wpływu lidera, realizowane metodą 180 stopni.

Ocena 360 stopni szyta na miarę

Stworzymy i zrealizujemy dla Twojej organizacji badanie kompetencji menedżerskich metodą 360 stopni, dostarczając informacji zwrotnych liderom oraz ułatwiając im rozwój.

Badanie zaangażowania i opinii pracowników

Zaangażowanie pracowników decyduje o wynikach Twojej organizacji. Przeprowadzone badanie pozwoli Ci je zmierzyć oraz znaleźć czynniki najsilniej wpływające na zaangażowanie.

Ocena kompetencji sprzedawców

Diagnoza kompetencji w formie oceny 180 stopni oraz praktycznych testów on-line ułatwia coaching menedżerski w sprzedaży oraz monitorowanie i dostosowywanie praktyk sprzedażowych w organizacji.