Badanie efektywności sprzedaży 2018

Weź udział w badaniu efektywności sprzedaży CSO Insights!

Badanie to okazja, by zapoznać się z listą dobrych praktyk w zarządzaniu sprzedażą i ocenić swoją organizację pod kątem ich stosowania. W wyniku badania powstanie raport pokazujący, w jakim zakresie praktyki te są stosowane na rynku – oraz na które z nich kładą nacisk organizacje, które osiągają największe sukcesy w sprzedaży.

Po wypełnieniu kwestionariusza, otrzymasz bezpłatnie World-Class Sales Practices Report za rok 2017.  CSO Insights prześle Ci również raport za rok 2018, kiedy tylko będzie on gotowy.