Badanie zaangażowania i opinii pracowników

Zaangażowanie pracowników decyduje o wynikach Twojej organizacji, wpływając na takie czynniki jak: efektywność, rotacja czy satysfakcja klientów. Poziom zaangażowania pozwala przewidywać wyniki biznesowe, jakie osiągną poszczególne jednostki organizacyjne.

Realizując badanie, pomożemy Ci nie tylko poznać poziom zaangażowania pracowników w różnych jednostkach organizacyjnych Twojej firmy, ale też zidentyfikować te czynniki, które mają na nie największy wpływ. Następnie zarekomendujemy działania ukierunkowane na wzrost zaangażowania pracowników w Twojej organizacji.

Jak odpowiedzieliby pracownicy Twojej organizacji?

Polecił(a)bym tę organizację znajomemu jako dobre miejsce pracy.

 

Dane ogólnopolskie 2017-2018

Badanie zaangażowania i opinii pracowników z Miller Heiman Group Polska

1. Przygotowanie narzędzia.
Pomożemy Państwu zadać właściwe pytania, które będą zrozumiałe dla odbiorców i pomogą poznać ich prawdziwe opinie na tematy ważne dla biznesu.

2. Przygotowanie uczestników.
Aby uzyskać prawdziwe i pomocne informacje, niezbędne jest poczucie bezpieczeństwa u respondentów oraz ich konstruktywne nastawienie do procesu badania.

3. Realizacja badania.
Przeprowadzimy badanie za pomocą kwestionariuszy on-line, uzupełniając je wywiadami indywidualnymi lub/i grupami fokusowymi poświęconymi poszukiwaniu rozwiązań.

4. Prezentacja raportów oraz rekomendacji.
Pokazujemy, które dane są naprawdę ważne oraz co można zrobić, by lepiej wykorzystać mocne strony organizacji oraz zaadresować zidentyfikowane problemy.

5. Wsparcie w wyborze oraz wdrożeniu zmian.
Pomożemy Państwu wybrać działania, które będą miały największy wpływ na zaangażowanie pracowników, monitorować ich realizację oraz zakomunikować respondentom zmiany, by pokazać wpływ badania na organizację.