Badanie Zespół + Lider

Perspektywa zespołu

Badanie Zespół + Lider koncentruje się na efektach pracy lidera z zespołem. Pozwala menedżerom dowiedzieć się:

  • jaki wpływ wywierają na swój zespół;
  • jak efektywny jest ich zespół w 16 obszarach;
  • w jakim zakresie realizują 4 kluczowe role lidera oraz, czy powinni realizować każdą z nich w większym, czy w mniejszym stopniu.

Badanie realizowane jest przy wykorzystaniu kwestionariuszy on-line, w formule 180 stopni (kwestionariusze wypełnia menedżer oraz członkowie jego zespołu).

W ramach programu:

  • Przeprowadzimy poufne badanie on-line, podczas którego podwładni ocenią zachowania menedżera oraz efektywność zespołu, sam zaś menedżer wypełnia kwestionariusz samooceny.
  • Menedżer otrzymuje indywidualny raport z badania.
  • Menedżer spotyka się z trenerem, by omówić uzyskane wyniki i zaplanować działania, które może podjąć wspólnie z zespołem na ich podstawie.

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT

Przykładowy profil zespołu:

 

Cena na jednego uczestnika:

Realizacja badania + raport: 300 PLN netto

Spotkanie z trenerem (90 minut): 350 PLN netto