Miller Heiman Group Polska

Miller Heiman Group jest światowym liderem oferującym szkolenia z zakresu poprawy skuteczności sprzedaży i wyjątkowej obsługi klienta. Nasze unikalne umiejętności i rozwiązania są wypadkową wiedzy oraz doświadczenia marek tworzących Grupę – między innymi Miller Heiman, AchieveGlobal, Channel Enablers oraz Impact Learning Systems. Wspólne doświadczenie tych firm potwierdza, że najlepszym sposobem na uzyskanie zaangażowania klienta jest podejście oparte na współpracy oraz konkretnych potrzebach i wyzwaniach stojących przed danym klientem. W oparciu o wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie ekspertów z zakresu sprzedaży, oferujemy najbardziej aktualną wiedzę oraz praktyczne doświadczenia związane z różnymi aspektami sprzedaży i procesu obsługi klienta. Pracujemy z organizacjami z różnych branż i części świata, pomagając im budować i rozwijać skoncentrowane na klientach, dochodowe organizacje, zapewniające przewidywalne tempo wzrostu sprzedaży.

W Polsce Miller Heiman Group jest reprezentowana przez United Business Development SA (Strona UBD SA)