Ocena kompetencji sprzedawców

Ocena 180 stopni kompetencji sprzedażowych

Ocena realizowana jest w formie badania 180 stopni –  kwestionariusze wypełniane są przez sprzedawcę oraz jego przełożonego. Badanie koncentruje się na tym, w jakim stopniu sprzedawca stosuje profesjonalne umiejętności sprzedaży.

 

Testy kompetencji sprzedaży

Nasze testy składają się z opisów sytuacji oraz możliwych działań, które w danej sytuacji może podjąć sprzedawca. Rolą wypełniającego test jest wskazanie właściwych działań – reakcji na określone zachowania czy wypowiedzi klienta.

 

Ocena kompetencji sprzedawców pozwala przewidywać ich wyniki

Case study Miller Heiman Group Polska