Profesjonalne umiejętności sprzedaży

Szkolenie ma na celu dostarczenie sprawdzonego modelu umiejętności, dzięki któremu menedżerowie sprzedaży, reprezentanci handlowi i inne osoby zajmujące się sprzedażą będą potrafili efektywniej budować i rozwijać więzi handlowe. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą umieli prowadzić rozmowy handlowe tak, aby podejmować wraz z Klientami wzajemnie korzystne decyzje oparte na pełnych informacjach, a co za tym idzie, tworzyć długofalowe więzi z Klientami.

Zawartość programu

2-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią

  • w pozytywny sposób zaczynać rozmowy handlowe,
  • rozmawiać o swoich produktach i organizacji w sposób, który będzie zarówno ważny, jak i interesujący dla Klienta,
  • właściwie wykorzystać czas własny i Klienta,
  • zadawać pytania, które pozwolą na osiągnięcie jasnego, pełnego i obustronnego zrozumienia potrzeb Klienta,
  • przedstawiać własny produkt/usługę w taki sposób, by pomóc Klientowi w podjęciu decyzji kupna opartej na rzetelnych informacjach,
  • rozpoznać, kiedy Klient jest gotowy przejść do następnego etapu cyklu sprzedażowego,
  • rozpoznać i efektywnie reagować na zastrzeżenia Klienta,
  • kończyć rozmowy handlowe podjęciem odpowiednich i jasnych zobowiązań.