Skuteczna sprzedaż przez obsługę

Zespoły obsługi bardzo często mają więcej kontaktów z klientami niż sprzedaż. Wykorzystanie tych szans poprzez przechodzenie od obsługi do sprzedaży może stać się istotnym wsparciem w realizacji planów sprzedażowych firmy. Dodatkowo, jak pokazują badania, poszerzenie kontaktu z klientem o sprzedaż wpływa korzystnie na zacieśnianie relacji i podnosi jakość obsługi w oczach klienta.

Zawartość programu

2-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią

  • określić, kiedy należy przejść od rozmowy obsługowej do sprzedażowej, a kiedy nie.
  • budować zainteresowanie klienta rozmową o możliwościach rozszerzenia współpracy,
  • używać pytań otwartych i zamkniętych, by odkryć, w jaki sposób organizacja może dodatkowo pomóc klientowi,
  • w sposób atrakcyjny dla klienta prezentować produkty i usługi organizacji,
  • rozpoznać, kiedy zamknąć rozmowę sprzedażową,
  • utrzymywać dobre relacje z klientami nawet wtedy, gdy kontakty z nimi w sposób wyraźny nie doprowadzą do sprzedaży.