Strategia współpracy z klientem

Skuteczni sprzedawcy muszą dziś myśleć perspektywicznie i działać w sposób kompleksowy, planując działania długofalowe i koncentrując się na wzajemnie korzystnej współpracy z klientami. Program Strategia Współpracy z Klientem ma pomóc sprzedawcom rozwinąć posiadane przez nich umiejętności w zakresie budowania złożonych kontaktów handlowych wymagających często wielokrotnych spotkań z różnymi przedstawicielami firmy klienta.

Zawartość programu

3-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią

  • analizować i kształtować strategię współpracy z uwzględnieniem potrzeb danego klienta oraz najważniejszych czynników wpływających na sprzedaż,
  • kontrolować kluczowe wydarzenia i zmiany cyklu sprzedaży,
  • rozpoznawać i zaspokajać potrzeby organizacyjne oraz osobiste rozmówców,
  • umiejętnie korzystać z pytań taktycznych, aby ściśle określić bieżącą sytuację klienta,
  • zapewnić ciągłość w relacjach z klientami.