Umiejętność obsługi klienta

Profesjonalna obsługa jest jednym z bardziej istotnych czynników wpływających na wybór danej firmy przez klienta, a zadowoleni klienci są najlepszą wizytówką firmy na rynku. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności niezbędnych dla zapewnienia klientom komfortu obsługi, a także wzmocnienia współpracy wewnątrz firmy.

Zawartość programu

2-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią

  • przeprowadzić i zakończyć rozmowę z klientem w taki sposób, aby czuł się dobrze obsłużony,
  • dostrzegać znaczenie i odpowiednio kształtować relacje z klientami wewnętrznymi w firmie,
  • w umiejętny sposób przekazywać trudne informacje, gdy firma nie jest w stanie spełnić oczekiwań klienta,
  • niwelować czynniki emocjonalne, a także zapobiegać eskalacji niezadowolenia,
  • uzyskiwać dokładne informacje od klienta,
  • udzielać jasnych, rzeczowych informacji,
  •  planować i kontrolować sposoby wyróżniania się poprzez jakość oferowanych usług.